Z WYCIECZKĄ W PRZEDBORSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

21 maja 2018 roku uczniowie z klasy II b i III d uczestniczyli w wycieczce do Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Wyjazd ten odbył się w ramach realizowanego w naszej placówce Programu Edukacji Ekologicznej „ Lokalne i globalne wyzwania ekologiczne” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych, realizując tym samym Leśną Ścieżkę Edukacyjną w Nadleśnictwie Przedbórz. Przybliżono nam zagadnienia dotyczące ochrony najcenniejszych i unikatowych zjawisk przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych występujących na jego obszarze. Mogliśmy podziwiać przepiękne okazy rezerwatu Bukowa Góra i Murawy Dobromierskie.

Na sam koniec odwiedziliśmy Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej,  które jest jednym z najciekawszych w centralnej Polsce muzeów o charakterze mini-skansenu. Jego zbiory obejmują kilka tysięcy eksponatów o charakterze etnograficznym i historycznym, które prezentowane są w ramach kilku stałych ekspozycji.

WARSZTATY EKOLOGICZNE

   W dniach 19 i 26 marca 2018 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty przeprowadzone przez edukatorów ODE Źródła w Łodzi w ramach realizacji projektu „Lokalne i globalne wyzwania ekologiczne” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Uczniowie kl VII a SP i II b gimnazjum mieli okazję zapoznać się z tematem dotyczącym powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochrony przed zanieczyszczeniami. Podczas zajęć, dzięki wykonywanym doświadczeniom,  dowiedzieli się także, czym jest i jak powstaje smog.
   Natomiast uczniowie klas II LO wzięli udział w zajęciach terenowych, podczas których mogli zbadać i ocenić zanieczyszczenie powietrza w najbliższej okolicy oraz wpływ tych zanieczyszczeń na organizmy żywe.

PRZYRODNICZA WYCIECZKA DO ZAŁĘCZA WIELKIEGO

Załęczański Parki Krajobrazowy powitał nas piękną pogodą i urokliwym krajobrazem, w którym nadrzędną rolę odgrywa Wielki Łuk Warty wraz z jej najpiękniejszym, dzikim korytem.

26 kwietnia uczniowie klas 2 gimnazjum z opiekunami udali się na wycieczkę do Nadwarciańskiego Grodu w Załęczu Wielkim. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Działania ekologiczne 2018", współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Całodniowa wycieczka była nie tylko okazją do integracji i aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu. Uczniowie i ich opiekunowi mogli uczestniczyć w niezwykle ciekawych zajęciach przyrodniczych i terenowych, zorganizowanych przez Nadwarciański Kampus Ekologiczny.

Wycieczkę zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaskami. Zmęczeni, ale zadowoleni z wyprawy, wróciliśmy do Zelowa.

WFOŚiGW

LOKALNE I GLOBALNE WYZWANIA EKOLOGICZNE

 

To nazwa projektu edukacji ekologicznej, realizowanego w ZSO w Zelowie w ramach konkursu „EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018”.

Wartość ogólna zadania wynosi 12 102,00 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 10 275,00 zł. z WFOŚiGW w Łodzi.

 

Realizacja projektu: 02.11.2017-30.06.2018

 

Projekt ma charakter międzyprzedmiotowy i interdyscyplinarny, propaguje nauki przyrodnicze wśród uczniów naszej szkoły jak również społeczności całej gminy. Kształci umiejętności posługiwania się różnorodnym sprzętem optycznym (mikroskop, luneta, teleskop). Rozwija zainteresowania w dziedzinie astronomii, astrofizyki, biologii, chemii i umożliwia poznawanie świata poprzez obserwację i doświadczenie.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska w szczególności zanieczyszczeń powietrza w wyniku tzw. niskiej emisji, ekologicznego i zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw szacunku dla przyrody, uświadomienie korzyści ekologicznych i ekonomicznych wynikających z ochrony środowiska naturalnego dla społeczności lokalnej.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym zestawów do badania czystości powietrza, modeli demonstracyjnych, artykułów papierniczych.
  2. Czterech wycieczek dla uczniów SP, klas gimnazjalnych oraz LO. Zaplanowano wycieczki do Planetarium w Łodzi, Arboretum w Rogowie, Zoo Safari w Borysewie oraz do Przedborskiego Parku Krajobrazowego,
  3. Warsztaty dla uczniów prowadzonych przez pracowników przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powietrza.
  4. Zorganizowanie dwóch konkursów gminnych:
  • „Model sztucznego satelity wykonany z różnorodnych materiałów ekologicznych” – w ramach „Nocy z gwiazdami”.
  • Konkurs wiedzowy „Żyję ekologicznie na co dzień”.
  1. Zajęcia laboratoryjne i badawcze
  2. Prowadzenie kół zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych

KONKURS EKOLOGICZNY „ ŻYJĘ EKOLOGICZNIE NA CO DZIEŃ” ROZSTRZYGNIĘTY

 16 marca 2018 roku w ZSO w Zelowie odbył się etap gminny konkursu o tematyce ekologicznej realizowanego przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach”. W konkursie wzięło udział 24 uczniów ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych  oraz liceum ogólnokształcącego z terenu naszej gminy.

Uczniowie rozwiązywali test o tematyce ekologicznej oraz zadania praktyczne polegające na rozpoznaniu głosów ptaków, gatunków pospolitych drzew oraz znaków ekologicznych.

Wyniki konkursu:

Kategoria: szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne

I miejsce – Paulina Piorun (SP w Łobudzicach)

II miejsce-  Bartłomiej Płóciennik (SP nr 1 Zelów)

III miejsce – Weronika Kostrzewa (SP w Łobudzicach)

Wyróżnienia:

Marta Malinowska ( SP w Wygiełzowie)

Natalia Kowalska (SP nr 1 w Zelowie)

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Anna Bąbol kl III LO Zelów

II miejsce – Ewa Maksymowicz kl III LO Zelów

II miejsce- Piotr Karolczyk kl I LO Zelów

Wszystkim uczestnikom gratulujemy szerokiej wiedzy ekologicznej!

WYZWANIA EKOLOGICZNE I NIE TYLKO...

 W środę 7 marca 2018 roku uczniowie  z klasy I i III LO byli w Łodzi na Dniach Otwartych Uniwersytetu Medycznego i  w Planetarium EC1. Wycieczka ta odbyła się w ramach realizowanego w naszej szkole Programu Edukacji Ekologicznej „Lokalne i globalne wyzwania ekologiczne” w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Dla odwiedzających Uniwersytet Medyczny przygotował  wiele atrakcji, np. szycie chirurgiczne czy warsztaty z oględzin miejsca znalezienia zwłok. W trakcie oglądania poszczególnych stanowisk prezentujących bogatą ofertę Uniwersytetu Medycznego nasi uczniowie mogli porozmawiać ze studentami poszczególnych kierunków w/w uczelni i uzyskać odpowiedzi na interesujące ich pytania.

W Planetarium EC1 uczniowie brali udział w lekcji  biologii i astronomii „Dobór naturalny” (teoria doboru naturalnego Karola Darwina) i „Gwiazdozbiory łódzkiego nieba” (zgodne z kalendarzem astronomicznym). Efekty były kapitalne. Młodzież miała wiele pytań, ale prowadząca starała się odpowiedzieć na wszystkie. Szkoda tylko, że z tak ciekawej wyprawy trzeba było wrócić do rzeczywistości.