SAMORZĄD INFORMUJE

Dnia 22.09.2017r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Były one poprzedzone kampanią wyborczą dla wszystkich uczniów na auli.

 Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów

wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:


Przewodnicząca ZSO: Weronika Łabencka Ia LO


I zastępca przewodniczącej (przedstawicielka LO): Aleksandra Łabędzka


II zastępca przewodniczącej (przedstawicielka Gim i SP): Aleksandra Rogut


Gratulujemy i życzymy sukcesów.