UBEZPIECZENIA

Informacje o ubezpieczeniu uczniów znajdują się na stronie Dziennika Elektronicznego w zakładce: Organizacja Szkoły - Ubezpieczenie Szkolne.