RADA RODZICÓW

Skład Zarządu Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie w roku szkolnym 2018/2019

  1. Grzegorz Bodnar - przewodniczący
  2. Anna Socha - zastępca przewodniczącego
  3. Dominik Szajbler- zastępca przewodniczącego
  4. Danuta Niewiadomska - skarbnik
  5. Ewelina Solecka - sekretarz

Komisja rewizyjna:  Radosław Henich i Mariusz Dżbik

Nr konta Stowarzyszenia Rodziców na rzecz pomocy szkole: 31 8965 1018 2002 0080 1333 0001