Rekrutacja LO

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ SZKOŁY ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W ZAKŁADCE "PREZENTACJE"

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzona jest w formie elektronicznej.

Adres strony systemu rekrutacji:

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

21 maja od godz. 8.00 – 20 czerwca 2018r. do godz. 12.00

Elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły. Składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru.

12 lipca 2018 r. od godz. 12.00 – 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00

Wprowadzenie potwierdzeń woli podjęcia nauki.

Uzupełnienie wniosku o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)

12 lipca 2018 r. godz. 11.00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

20 lipca 2018 r. godz. 11.00

Publikacja list przyjętych

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019

 • Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie 3 szkół ponadgimnazjalnych z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych
 • Oferta szkół jest zamieszczona w systemie
 • Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje oraz składa tylko w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej pierwszego wyboru
 • Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydata

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 • 20-23 lipca 2018r. -składanie wniosków
 • 24-25 lipca 2018r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych
 • 14 sierpnia 2018r. - podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 14-20 sierpnia 2018r. - potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły
 • 21 sierpnia 2018r. - podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

 

AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60, 949, 2203).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/18 – 2019/20.
 • Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.