ZAPISY DO KLASY I NOWO TWORZONEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

Zapraszamy rodziców i dzieci z roczników 2010 i 2011 na spotkanie z dyrektorem

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie   

w dniu 14 marca o godzinie 18.00 w świetlicy szkolnej (parter).

Spotkanie dotyczyć będzie organizacji klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2017/18.

Zapisu dzieci do klasy I SP dokonać można w dniach 20 marca- 5 kwietnia 2017 r.

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - Zarządzenie Burmistrz Zelowa

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dzieci spoza obwodu szkoły)

Wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (dzieci z obwodu szkoły)