ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zelowie

Zapraszamy Rodziców wraz z Dziećmi na spotkanie z dyrektorem

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie   

w dniu 15 lutego o godzinie 18.00 w świetlicy szkolnej (parter szkoły).

Spotkanie dotyczyć będzie organizacji klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w roku szkolnym 2018/19.

Zapisu dzieci do klasy I SP dokonać można w dniach od 22 lutego do 16 marca 2018 r.

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.

Serdecznie zapraszamy!

Zarządzenie Burmistrza 2018.pdf

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły.pdf

Wniosek dla rodziców uczniów spoza obwodu szkoły.pdf