WYKAZ WYCHOWAWCÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA ORAZ KLASY GIMNAZJALNE

KLASA  1A SP  GRAŻYNA ŁĄGWA

KLASA  7A SP  JOLANTA MARYNOWSKA

KLASA  7B SP  ELŻBIETA MADAJ

KLASA  7C SP  DOROTA ANGLART-FIGAS

KLASA  7D SP  BEATA JERSAK

KLASA  2A G MAŁGORZATA NEWILL

KLASA  2B G RENATA TOMCZYK

KLASA  2C G ŁUKASZ MACIEJEWSKI

KLASA  3A G AGNIESZKA STĘPNIK

KLASA  3B G ANETA KITA

KLASA  3C G MACIEJ MROWIŃSKI

KLASA  3D G PAULINA GWIZDAŁA

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA

KLASA  1A    IWONA ROSIAK

KLASA  2A   WIOLETTA SZCZEPAŃSKA

KLASA  2B   DANUTA LIPIŃSKA

KLASA  3A   ILONA JACHACZ

KLASA  3B   MAŁGORZATA MAKOWSKA-KRAWCZYK