WYKAZ WYCHOWAWCÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA ORAZ KLASY GIMNAZJALNE

KLASA  1A SP  p. RENATA TOMCZYK

KLASA  2A SP  p. GRAŻYNA ŁĄGWA

KLASA  7A SP  p. ILONA JACHACZ

KLASA  7B SP  p. PAULINA GWIZDAŁA/ p. ANNA ŁABENCKA

KLASA  7C SP  p. AGNIESZKA STĘPNIK

KLASA  8A SP  p. MACIEJ MROWIŃSKI

KLASA  8B SP  p. ELŻBIETA MADAJ

KLASA  8C SP  p. DOROTA ANGLART-FIGAS

KLASA  8D SP  p. MAŁGORZATA MAKOWSKA-KRAWCZYK

KLASA  3A G  p. MAŁGORZATA NEWILL

KLASA  3B G  p. JOANNA PAWEŁOSZEK

KLASA  3C G  p. ŁUKASZ MACIEJEWSKI

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA

KLASA  1A    p. RÓŻA SKROK-PAWLAK

KLASA  2A    p. IWONA ROSIAK

KLASA  2B    p. WIOLETTA CZAJKA

KLASA  3A    p. WIOLETTA SZCZEPAŃSKA

KLASA  3B    p. DANUTA LIPIŃSKA