NAUCZYCIELE

 • Język polski:
  • mgr Róża Pawlak-Skrok
  • mgr Anna Łabencka
  • mgr Paulina Gwizdała
  • mgr Joanna Pawełoszek
 • Język angielski:
  • mgr Marzena Malinowska
  • mgr Marta Świerczyńska
  • mgr Kamila Boczkiewicz
 • Język niemiecki:
  • mgr Ilona Jachacz
  • mgr Aneta Kita
 • Matematyka:
  • mgr Renata Tomczyk
  • mgr Wioletta Czajka
  • mgr Elżbieta Madaj
  • mgr Małgorzata Newill
 • Informatyka:
  • mgr inż. Jarosław Twardowski
 • Biologia:
  • mgr Danuta Lipińska
  • mgr inż. Iwona Rosiak
 • Geografia:
  • mgr Wioletta Szczepańska
 • Historia:
  • mgr Dorota Anglart - Figas
  • mgr Damian Głowiński
 • Wiedza o społeczeństwie:
  • mgr Dorota Anglart - Figas
 • Chemia:
  • mgr Małgorzata Makowska-Krawczyk
  • mgr inż. Iwona Rosiak
 • Fizyka:
  • mgr Agnieszka Stępnik
 • Religia:
  • mgr Dorota Wiśniewska
  • ks. Piotr  Mazij
 • Wychowanie fizyczne:
  • mgr Jolanta Marynowska
  • mgr Anna Dziurdzia
  • mgr Mariusz Kryza
  • mgr Maciej Mrowiński
 • Wiedza o kulturze:
  • mgr Róża Pawlak-Skrok
  • mgr Anna Łabencka
 • Muzyka:
  • mgr Łukasz Maciejewski
 • Plastyka
  • mgr Łukasz Maciejewski
 • Podstawy przedsiębiorczości:
  • mgr Dorota Anglart - Figas
 • Edukacja dla bezpieczeństwa:
  • mgr inż. Jarosław Twardowski
 • Kształcenie zintegrowane:
  • mgr Grażyna Łągwa
  • mgr Renata Tomczyk
 • Pedagog: mgr Małgorzata Martyniak
  • mgr Rozaneta Smolarek
 • Bibliotekarz:
  • mgr Aneta Morzyńska
 • Nauczyciel, wychowawca, opiekun świetlicy szkolnej:
  • mgr Grażyna Łągwa
  • mgr Elżbieta Madaj
  • mgr Aneta Morzyńska
 • Wychowanie do życia w rodzinie:
  • mgr Anna Dziurdzia
  • mgr inż. Iwona Rosiak
 • Zajęcia artystyczne
  • mgr Łukasz Maciejewski