STYPENDIUM im. prof. KRZYSZTOFA MATYJASZEWSKIEGO

Profesor Krzysztof Matyjaszewski jest fundatorem stypendium dla ucznia naszej szkoły, który uzyskał wybitne osiągnięcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

Regulamin stypendium.

Stypendyści prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego

2002/2003 Anna Owczarek
2003/2004 Mariusz Prowaźnik
2004/2005 Mateusz Piechowski
2005/2006 Martyna Drećka
2006/2007 Wiktor Sztajerowski
2007/2008 Joanna Świstek
2008/2009 Błażej Gajda
2009/2010 Joanna Nowicka
2010/2011 Paweł Twardowski
2011/2012 Ewa Jachacz
2012/2013 Ewa Jachacz
2013/2014 Magdalena Rogut
2014/2015 Magdalena Rogut
2015/2016 Justyna Lewandowska
2016/2017 Aleksandra Rogut