STOWARZYSZENIE RODZICÓW

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole "Nasza Szkoła"

Zarząd:

Prezes - Paulina Gwizdała

Wiceprezes - Dorota Wiśniewska

Sekretarz - Rozaneta Smolarek

Członkowie Zarządu - Agnieszka Stasiak, Marzanna Socha, Piotr Czekalski

Komisja Rewizyjna - Wioletta Czajka, Małgorzata Martyniak, Marzena Malinowska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie do współpracy ze Stowarzyszeniem. 

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba, która złoży deklarację członkowską (dostępna w sekretariacie szkoły).

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła”

 Bank Spółdzielczy w Bełchatowie oddział w Zelowie, ul. Kościuszki 44, 97 – 425 Zelów,

nr rachunku bankowego:  31 8965 1018 2002 0080 1333 0001