WYKŁAD PANA KRZYSZTOFA POKORSKIEGO

Dnia 15 września 2017 r, w ramach projektu ARISS, w klasopracowni nr 27 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie został zaprezentowany sprzęt mający posłużyć do nawiązania łączności z astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISSPan Krzysztof Pokorski wygłosił również bardzo ciekawy wykład połączony z prezentacją multimedialną  o tym, co nasz czeka na przełomie lutego – czerwca 2018 roku w Buczku.

W tym wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas I i III liceum oraz osoby zainteresowane i  związane z projektem.

W prezentacji samego sprzętu pomogli również panowie: Robert Wilczek i Maciej Haładus SP7ROH w ramach wolontariatu pracowniczego PGE, za co również serdecznie dziękujemy.