PIERWSZOKLASIŚCI W OBSERWATORIUM

We wtorek, 14 marca 2017 roku, przy okazji odbywającego się spotkania z przyszłymi PIERWSZAKAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZELOWIE oraz ich opiekunami, otwarte było również Obserwatorium. Odwiedzili nas wówczas nasi przyszli uczniowie oraz ich rodzice. Mieli oni okazję nauczyć się obsługi teleskopu LX 200 oraz kopuły. Wspólnie również  prowadziliśmy  obserwacje. Odwiedziło nas wówczas około 20 osób.