WIZYTA GOŚCI Z UKRAINY

Dnia 17 stycznia 2017 roku, w czasie trwania ferii zimowych, odwiedziła naszą szkołę Delegacja z Ukrainy. Goście zwiedzili  klasopracownię nr 27 oraz Obserwatorium Astronomiczne. Oprowadzającymi były:  pani dyrektor Marzanna Socha i opiekun obserwatorium pani Agnieszka Stępnik.