PEDAGOG, BIBLIOTEKARZ

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Małgorzata Martyniak

mgr Rozaneta Smolarek

BIBLIOTEKARZ

mgr Aneta Morzyńska