UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA IZBY PAMIĘCI

Goście i gospodarze uroczystości otwarcia Izby Pamięci

Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu gości. Byli to między innymi: Burmistrz Zelowa pani Urszula Świerczyńska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie pani Agnieszka First, z-ca Burmistrza Zelowa pani Agnieszka Mysłowska, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa pan Michał Stańka, Radny Rady Miejskiej i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych pan Dariusz Kaczmarek, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ks. Prałat Jacek Ambroszczyk, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Zelów, pani Małgorzata Dębkowska Dyrektor Domu Kultury, Dyrektor Biblioteki Publicznej  pani Barbara Berlińska, Komendant Komisariatu Policji  pan Krzysztof Mikułowski, pani Maria Korzynek Prezes Zelowskiego Klubu Sportowego Włókniarz, pan Jacek Malinowski Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących, nauczyciele i uczniowie innych szkół  oraz ofiarodawcy, dzięki hojności których mogła powstać w szkole Izba Pamięci.

Gospodarzami uroczystości byli:Dyrektor Szkoły pani Marzanna Socha, zastępcy Dyrektora panie Marzena Malinowska i Małgorzata Martyniak, organizatorki Izby nauczycielki ZSO panie Beata Jersak, Dorota Anglart-Figas,Róża Pawlak-Skrok,nauczyciele, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Pierwszy,  dziś już historyczny wpis dotyczący Izby na stronie Szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie.

9 grudnia 2016 roku podczas obchodów Święta Szkoły otwarto Izbę Pamięci. Prace nad tym projektem rozpoczęto w zeszłym roku szkolnym. Zaangażowano uczniów szkoły do tworzenia prezentacji, poszukiwania zdjęć, prowadzenia wywiadów z mieszkańcami Zelowa i okolic. Dotyczyły one historii miasta, rodzin, instytucji, często były poparte anegdotami. Wszystko to posłużyło do tworzenia Izby Pamięci, gdzie zgromadzono stare i wartościowe eksponaty jak i przedmioty codziennego użytku.

Wszystkie one są znakiem czasu. Chodząc i oglądając przygotowane wystawy, można odnaleźć historię miasta, Liceum Ogólnokształcącego w Zelowie, ciekawostki, wycinki prasowe, teczki z dokumentami, przemówienia, informacje o nauczycielach LO czy starej „Jedynce” – m.in. o Waldemarze Krygierze – autorze obrazów, które są w szkole.  Zgromadzono również wiele zdjęć, na których można odnaleźć bliskich, ich historię, zobaczyć, jak wyglądał kiedyś Zelów, jak spędzano czas wolny. 

W imieniu organizatorów Izby chcielibyśmy podziękować wszystkim tym,

którzy przyłączyli się do tworzenia tego miejsca, odpowiadając na nasz apel.

Eksponaty do niej  dostarczano do ostatniej chwili