GODZINY OTWARCIA IZBY PAMIĘCI

Izba Pamięci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

ZAPRASZA

poniedziałek  11.50-12.35 (5. godzina lekcyjna) oprowadza pani Beata Jersak

czwartek 10.45-11.30 (4. godzina lekcyjna) oprowadza pani Dorota Anglart-Figas

piątek 11.50-12.35 (5. godzina lekcyjna) oprowadza pani Róża Pawlak-Skrok

Inne terminy zwiedzania możliwe po uprzednim umówieniu z opiekunami Izby:
D. Anglart-Figas, B. Jersak  lub R. Pawlak-Skrok (telefon do sekretariatu 44 634 11 70)