DECUPAGE - NASZE WARIACJE, CZYLI Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH

   

Stowarzyszenie Rodziców „Nasza Szkoła” otrzymało dotację na zajęcia w ramach programu „Z Fundacją PZU po lekcjach”.  Projekt „Decupage – nasze wariacje” skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej i realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018 (od 1  września do 30 czerwca) . Od marca 2018 roku zajęcia będą miały charakter otwarty, uczestnicy zajęć będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z przybyłymi gośćmi (zainteresowani mieszkańcy gminy Zelów, rodzice dzieci biorących udział w zajęciach, ich koledzy i koleżanki). W czasie realizacji projektu zostaną zorganizowane warsztaty prowadzone przez uczestników zajęć. Pierwszy w marcu podczas III Zelowskiego Szusu O czółenko, a drugi połączony z wystawą prac w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie w kwietniu. Ponadto zostanie zorganizowana wystawa prac uczestników zajęć w Domu Kultury w Zelowie oraz w Bibliotece Miasta i Gminy Zelów.

   Podsumowaniem projektu będzie wyjazd edukacyjny do Poznania, w czasie którego młodzież pozna architekturę miasta, jej elementy zdobnicze, zobaczy wystawy malarstwa w Muzeum Narodowym.

Partner Fundacja PZU