„DECUPAGE – NASZE WARIACJE”.

    Stowarzyszenie Rodziców „Nasza Szkoła” przy ZSO w Zelowie zakończyło już nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na zajęcia pozalekcyjne „Decupage – nasze wariacje”. 

    Zapraszamy wszystkich zapisanych na pierwsze zajęcia, które będą miały miejsce 15 września 2017 roku o godz. 14.30 w świetlicy ZSO w Zelowie.

    Informujemy, że w marcu będą prowadzone otwarte  warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Nabór na zajęcia odbędzie się w lutym 2018 r.

Partner Fundacja PZU