KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS VI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w ZSO w Zelowie prosi uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie o dostarczenie świadectw ukończenia klasy VI wraz z dwoma zdjęciami.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, ul. Kilińskiego 40.