KONKURS WIEDZY O AMNESTY INTERNATIONAL I PRAWACH CZŁOWIEKA

16 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Amnesty Inernational i Prawach Człowieka zorganizowany przez Szkolną Grupę Amnesty International. Liczna grupa uczestników musiała się zmierzyć z pytaniami np.: na temat siedziby organizacji, hymnu, Wielkiej Karty Swobód, generacji praw i ich podziału. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą. Jury przyznało pierwsze miejsce uczennicom klasy drugiej i trzeciej Liceum Ogólnokształcącego – Martynie Politańskiej i Martynie Binkowskiej. Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy o prawach i wolności przysługującej każdej osobie, a także kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku do drugiego człowieka oraz zwiększenie zainteresowania tematyką obrony Praw Człowieka.

 

WARSZTATY SZKOLNEJ GRUPY AMNESTY INTERNATIONAL

    W marcu br. uczniowie klas siódmych naszej szkoły brali udział w warsztatach przygotowanych przez Szkolną Grupę Amnesty International na temat „Wolności słowa”.
    Na początku odbyła się pogadanka dotycząca tematu spotkania, po której młodzież wykonała rysunki obrazujące „Wolność słowa”. Wystawę najciekawszych prac będzie można zobaczyć w bibliotece szkolnej. 

NAPISZ LIST - ZMIEŃ ŻYCIE!

XIII MARATON PISANIA LISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W ZELOWIE

    „Maraton Pisania Listów" odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas tego  wydarzenia mobilizujemy ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.

    W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10 państw. To osoby, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia.

Read more ...

XII MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL W ZSO

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W Zelowie w obronie więźniów sumienia i innych osób narażonych na łamanie praw człowieka napisano 1410 listów.

Maraton rozpoczął się w sobotę 10 grudnia 2016 r. o godzinie 1600 na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie.

Dla społeczności lokalnej szkoła otwarta była do godziny 2130, natomiast dla uczniów, którzy zadeklarowali udział w całonocnym maratonie, pisanie listów zakończyło się o godzinie 700 11 grudnia. W tegorocznym Maratonie w sumie wzięły udział 183 osoby.

Listy pisano w obronie Eren Keskin, tureckiej prawniczki i byłej dziennikarki, Ilhama Tohtiego – profesora uniwersyteckiego z Chin oraz Shawkana – fotoreportera z Egiptu.

Nasze apele zostaną wysłane do następujących ambasad w Polsce: Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej (631 listów), Ambasady Republiki Turcji (451 listów) i Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu (328 listów).

Największą liczbę listów napisały: Patrycja Krawczyk, Angelika Krzymińska i Julia Kardas.  Dziewczyny te z innymi uczestnikami Maratonu Pisania Listów udowodniły, że mimo zmęczenia można pomóc innym.

XII MARATON PISANIA LISTÓW W ZSO W ZELOWIE

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku około 10 grudnia,

kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W tym roku Maraton Pisania Listów odbędzie się w naszej szkole już po raz dwunasty.

10.12.2016 roku od godziny 16.00 zapraszamy wszystkich chętnych na salę gimnastyczną

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie.

Wstęp dla społeczności lokalnej – do godziny 21.30.

Uczniowie, którzy zadeklarowali całonocną obecność, będą pisać listy do godziny 7.00 rano w niedzielę, 11.12.2016.