AKTUALNOŚCI

MOJA RODZINA I JA NA PLACU ZABAW

 

   GRUPA NIEFORMALNA "MRÓWECZKI" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 r. na realizację projektu, którego głównym celem jest doposażenie istniejącego placu zabaw. W ramach projektu została zakupiona karuzela, akcesoria sportowe, nagrody dla laureatów przeprowadzonego Szkolnego Konkursu Plastycznego oraz zorganizowany będzie III Piknik Rodzinny.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

Szkolny Konkursu Plastyczny

  1. Organizatorem konkursu jest GRUPA NIEFORMALNA "MRÓWECZKI" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie.
  2. Celem konkursu jest:promocja zdrowego, aktywnego trybu życia;
  • zachęcanie do ruchu i aktywności na świeżym powietrzu;
  • rozbudzenie wyobraźni i pobudzenie ekspresji twórczej;
  • rozwijanie sprawności manualnej w zakresie stosowanych technik plastycznych;
  • budowanie więzi rodzinnej;
  • radość ze wspólnie spędzonego czasu.
  1. Regulamin uczestnictwa w konkursie:

      Konkurs trwa od 12 do 22 listopada 2019 r.

     Termin składania prac upływa 22 listopada 2019 r.

     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada, uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas  III Pikniku Rodzinnego w dniu 27 listopada 2019 roku.

  1. Warunki uczestnictwa

    - Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III  uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zelowie.

    - Forma i technika pracy jest dowolna.

    - Prace należy podpisać na odwrocie: klasa, imię i nazwisko.

    - Przekazanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku dla potrzeb konkursowych.

    - Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w trzech kategoriach wiekowych, w każdej z nich przyznane zostaną trzy miejsca i wyróżnienie.

    Nagrody zostały ufundowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego

oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 r.

 

 

    

 

Koordynatorzy projektu: Grażyna Łągwa, Karolina Rzeźnicka, Renata Tomczyk