AKTUALNOŚCI

EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe odbędą się 27. 08. 2019 r.

język angielski - godz. 8.00

język polski - godz. 8.00

matematyka - 9.00