AKTUALNOŚCI

NARESZCIE WAKACJE


Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2018/2019 zakończony!

     W środę 19 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-II liceum, klas I,II-VII szkoły podstawowej oraz pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum.


    Dyrektor Marzanna Socha w oficjalnej części uroczystości wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych i branżowych oraz sukcesy w imprezach sportowych i artystycznych.  Swoje podziękowania na ręce dyrekcji oraz grona pedagogicznego złożyła również młodzież. Były kwiaty, uśmiechy, życzenia, padło wiele ciepłych słów a nawet łzy, które towarzyszyły pożegnaniu pani dyrektor Marzanny Sochy i podziękowaniu za jej pracę w ZSO.
    Po części oficjalnej gimnazjaliści po raz ostatni zatańczyli poloneza, a tuż po nim podziękowali całej społeczności szkolnej za wspaniałe i niezapomniane chwile, które towarzyszyły im przez ostatnich 3 lat. Około południa wszyscy zgromadzeni uczniowie i nauczyciele krzyknęli gromkie „hura”, rozpoczynając tym samym wakacje!