AKTUALNOŚCI

„ZDOLNY UCZEŃ - ŚWIETNY STUDENT”

    Uczennica kl II b LO Weronika Łabencka już kolejny raz wzięła udział w zajęciach badawczych  w pracowni Katedry  Biochemii Ogólnej  w ramach programu  „Zdolny uczeń-świetny student”, który po raz drugi jest realizowany przez  Uniwersytet Łódzki. Celem programu jest współpraca ze szkołami średnimi.

    Program jest skierowany  do uczestników olimpiad przedmiotowych oraz uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami badawczymi. Umożliwia realizację pasji naukowych i poszerzanie zainteresowań poprzez stałą współpracę z pracownikami naukowymi – indywidualne, cykliczne konsultacje, osobiste i on-line.

    Opiekunem naukowym Weroniki Łabenckiej ze strony Uniwersytetu Łódzkiego jest  Pani prof. dr hab. Joanna Saluk-Bijak z Katedry Biochemii Ogólnej.  Weronika cyklicznie bierze udział w zajęciach i badaniach związanych ze zmianami chorobowymi  jednego z rodzajów komórek krwi  odpowiedzialnych za krzepnięcie – trombocytów.