AKTUALNOŚCI

KONKURS ANGLOJĘZYCZNY

ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

Anglia

Cele konkursu:.

  1. Popularyzacja i wzbogacanie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
  2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, doskonalenie znajomości języka angielskiego. Popularyzacja wiedzy o krajach i kulturze krajów anglojęzycznych

Zasady uczestnictwa:

  1. Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, klasy 3 gimnazjum i klasy 1 i 2 liceum.
  2. Uczniowie przygotowują plakat zawierający istotne i interesujące informacje o Anglii.
  3. Praca powinna zawierać informacje dotyczące: położenia geograficznego (ważne miasta, ciekawe miejsca, historyczne zabytki), kultury . Praca może również zawierać informacje o sławnych ludziach pochodzących z Anglii (np. politycy, aktorzy, muzycy). Praca musi być napisana ręcznie w języku angielskim i musi mieć format co najmniej A3. Prace muszą być wykonane indywidualnie.
  4. Oprawa plastyczna i forma pracy - dowolna.
  5. Termin składania prac - 24 maja 2019r.
  6. Wszystkie prace zostaną ocenione. Z każdej klasy zostaną wybrane 3 prace, które przejdą do kolejnego etapu, podczas którego zostaną wyłonieni laureaci konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wszyscy uczniowie otrzymają stopnie z wagą 3.
  7. Oceny prac dokonają nauczyciele języka angielskiego.