AKTUALNOŚCI

RODZICE I UCZNIOWIE KLAS VII

W związku z otrzymaną zgodą na utworzenie klasy VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Zelowie

zwracamy się z prośba do rodziców uczniów,

którzy chcieliby uczęszczać do naszej szkoły,

  o dostarczenie dokumentów  dziecka  (świadectwo)