AKTUALNOŚCI

BAL ÓSMOKLASISTÓW

     W piątek 7 czerwca pierwszy rocznik ósmoklasistów naszej szkoły uroczystym BALEM ÓSMOKLASISTY zakończył rok szkolny. Tradycyjnie odbył się on w murach szkoły na sali gimnastycznej, która tego dnia, dzięki rodzicom i profesjonalnej firmie, nabrała odświętnego wyglądu.

    Młodzież rozpoczęła bal  polonezem, którego przygotowała pod okiem p. Macieja Mrowińskiego. Taniec zachwycił wszystkich zgromadzonych z tej okazji nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości:  Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka, Kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. Elżbietę Pajewską,  Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Sylwestra Drozdowskiego i Przewodniczącego Rady Rodziców p. Dominika Szajblera.   Po uroczystym tańcu głos zabrała p. wicedyrektor Marzena Malinowska, a następnie Burmistrz Zelowa i Przewodniczący Rady Rodziców. Wszyscy gratulowali młodzieży tak spektakularnego sukcesu tanecznego i życzyli powodzenia nie tylko w dalszej edukacji, ale również w życiu prywatnym. Głos zabrali również przedstawiciele uczniów klas ósmych i ich rodzice, którzy dziękowali wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły za opiekę i trud włożony w edukację młodzieży.

      Po części oficjalnej rozpoczęła się już część mniej oficjalna. Ósmoklasiści do późnych godzin doskonale bawili się przy muzyce, którą prezentował im DJ.