AKTUALNOŚCI

WARSZTATY EKOLOGICZNE

    W maju w naszej szkole odbyły się Warsztaty Ekologiczne prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” o tematyce pt:”Niebieska planeta”, „Świat za 50 lat. Prognozowane skutki zmian klimatu” i „Czysta woda prawem człowieka” w ramach realizacji projektu konkursowego z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019” pod tytułem Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda do picia, woda do życia" realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.