AKTUALNOŚCI

WAŻNE INFORMACJE

Drodzy uczniowie i rodzice!


W związku z zawieszeniem akcji protestacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

od 29 kwietnia 2019 r. (tj. od poniedziałku)

zostają wznowione zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

WAŻNE!!!

W związku ze zmianami wprowadzanymi w tygodniowym rozkładzie zajęć prosimy

o sprawdzenie na bieżąco w dzienniku elektronicznym aktualnego planu lekcji.  Dowóz dla uczniów bez zmian.

W ramach dalszego protestu nauczyciele nie będą realizować niepłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych dotychczas z własnej inicjatywy.