AKTUALNOŚCI

KLON POLNY NA STULECIE WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO

29 marca w ramach programu „100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego” Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie otrzymał od Samorządu Województwa Łódzkiego sadzonkę drzewa liściastego "Klon polny". Drzewko zostało posadzone przez Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dyrektora IPN w Łodzi pana Dariusza Roguta i Burmistrza Zelowa pana Tomasza Jachymka. Była to wspaniała lekcja patriotyzmu i symboliczna forma uczczenia przez uczniów naszej szkoły przypadającej na rok 2019 setnej rocznicy powstania województwa łódzkiego, z drugiej strony lekcja ekologii i dbania o środowisko przyrodnicze naszego regionu.
„100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego” to, zainicjowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego, program promocji zadrzewień w naszym regionie. Łódzkie posiada najmniejszą lesistość w kraju i istnieje realna potrzeba zakładania nowych zadrzewień w formie: parków, szpalerów, remiz czy nawet sadzenia pojedynczych drzew i krzewów. Szczególnie pożądane jest, aby to drzewa i krzewy rodzime, dobrze dostosowane do panujących warunków, znakomicie wpisujące się w polski krajobraz i najpełniej służące zwierzętom jako miejsca wypoczynku, żerowania, rozrodu, były sadzone w naszej okolicy. Program jest skierowany do instytucji, organizacji i mieszkańców naszego regionu, wszystkich, którzy chcą posadzić je w przestrzeni publicznej bądź prywatnej. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wspiera program m.in. przez zainteresowanie tworzeniem nowych zadrzewień lub rozwijaniem, poprzez nasadzenia, już istniejących.