AKTUALNOŚCI

XV SESJA POPULARNONAUKOWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

    8 listopada 2018 r dwie uczennice klasy drugiej LO: Nikola Bednarek i Anita Drewniak  wzięły udział  w sesji o tematyce ekologicznej pod hasłem „Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona”, która odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim.

    Sesja ma formę seminarium, podczas którego uczniowie prezentują opracowane pod kierunkiem nauczyciela projekty na temat różnorodności biologicznej. Uczennice naszej szkoły przygotowały ciekawą i oryginalną pracę w formie lapbooka – książki na kolana, w której zwróciły szczególną uwagę na rośliny i zwierzęta spotykane w najbliższej okolicy, a na które często nie zwracamy uwagi. Prezentowane projekty zostały wyróżnione nagrodami książkowymi.

    Udział w sesji to nie tylko możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczych, ale także nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.