AKTUALNOŚCI

W NOWY ROK SZKOLNY NA WESOŁO

Zapraszamy do udziału w kolejnej już edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego

"W nowy rok szkolny na wesoło",

który odbędzie się w naszej szkole 25 października 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

 ORGANIZATOR:

ZSO w Zelowie 

KOORDYNATORZY KONKURSU:

mgr Joanna Pawełoszek

mgr Anna Łabencka  

CELE KONKURSU:

1.Popularyzacja literatury pięknej.

2.Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

3.Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.

4.Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literacko - poetyckich.

5.Integracja środowiska nauczycieli wszystkich szkół poprzez wspólne inspirowanie młodzieży do poznawania i prezentacji twórczości.

 WYMAGANIA KONKURSOWE:

Uczestnik powinien:

 • dokonać wyboru utworu o zabawnej treści;
 • przygotować jego recytację zajmującą nie dłużej niż 5 min.

KRYTERIA OCENY:

 • dobór repertuaru;
 • interpretacja utworu;
 • kultura mowy;
 • ogólny wyraz artystyczny.

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie   oraz opiekunowie p. mgr Joanna Pawełoszek  i p. mgr Anna Łabencka .

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum na terenie gminy Zelów.
 2. Każda szkoła może wytypować trzech uczniów w danej kategorii:
 • Szkoła podstawowa
 1. klasy 1-3
 2. klasy 4-7
 • Gimnazjum
 • Liceum
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie przez ucznia wybranego przez siebie tekstu
 2. Dopuszcza się prezentowanie tekstów własnych, nigdzie wcześniej niepublikowanych.
 3. Oceny recytowanych tekstów dokona jury powołane przez organizatora.
 4. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
 6. Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 7. Wszelkich informacji udzielają odpowiedzialne za organizację konkursu nauczycielki ZSO w Zelowie p. mgr Joanna Pawełoszek i p. mgr Anna Łabencka .

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić organizatorom lub nauczycielowi języka polskiego do dnia 20 października  2017 roku

Konkurs odbędzie się 25 października 2017r. o godz. 9.00 w auli  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie przy ul. Kilińskiego 40.